Анкета
Къде ще прекарате лятната си почивка?Кабелен LAN достъп

Още през 2002 г. започнахме изграждането на малки ЛАН мрежи, до които изграждахме високоскоростни безжични връзки. Постепенно кабелният LAN (Local Area Network) достъп стана най-популярната ни услуга, а кабелните ни мрежи се разрастваха с бурни темпове. В момента имаме почти пълно покритие за кабелен ЛАН достъп в градовете Ботевград, Правец, Етрополе, Ябланица, Тетевен и селата Врачеш, Трудовец, Скравена, Литаково и Разлив, като в останалите населени места, където предлагаме Интернет услугите си имаме изградени мрежи с разширено покритие или сме в процес на изграждане на такова.

За тези 5 години, кабелните ни ЛАН мрежи претърпяха сериозно развитие, за което бяха отделени значителни инвестиции във висококачествено мрежово оборудване, оптични и FTP кабели, системи за независимо и непрекъсваемо токозахранване и системи за защита от пренапрежение. Мрежите ни са изградени по всички индустриални и технологични стандарти, което позволява да се интегрират успешно услуги за пренос на данни, глас и видео. През 2003 г. получихме от КРС индивидуална лицензия за изграждане на далекосъобщителни мрежи за пренос на данни, която в началото на 2004 г. беше трансформирана в обща лицензия #217.

Основните предимства на кабелния ЛАН достъп, който Атлантис Нет предлага могат да бъдат обобщени така:

- без нужда от активна телефонна линия или кабелна телевизия
- не изисква скъпоструващо оборудване
- високоскоростна връзка (до 100 Mbit/s)
- ниска и постоянна латентност (около 1ms)
- сигурен и надежден достъп по всяко време
- без НИКАКВИ ограничения за локалната свързаност